Цели и принципи на Омега 7

Основната цел на “Омега 7” е защита на имуществото и интересите на Възложителя. По тази причина определяме крайно ниските оферти за несериозни, неадекватни и вредни за Възложителя, за чието доверие се борим. Европейският принцип на частната охрана е: “Имуществото и интересите на Възложителя са свещени” и ние напълно го споделяме.

Охраната е преди всичко степен на доверие на Възложителя към Изпълнителя. Независимо каква е охраната – лична, охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на ценни пратки и товари, охрана на мероприятия и други, ако Възложителя ни я предостави на нас, то той става част от семейството на „Омега 7”. Фирмата ни консултира Възложителите по всички въпроси на охраната и сигурността, стреми се да защити интересите, независимо в какво направление са. Дори когато случая не попада точно в сферата на сигурността и охраната, ние не отказваме помощ на нашия Възложител. Това може да бъде събиране на информация, събиране на вземания, издирване на лица и т.н.

Когато имаме договорни отношения, тоест той ни е предоставил обекти за охрана без значение какви, то ние сме готови незабавно да реагираме по всяко време на денонощието за защита на неговите права, лични и бизнес интереси.

И при личната неприкосновеност, и при останалите видове охрана, „Омега 7” осигурява постоянно действаща защита. В състояние сме да събираме доказателства, ако са накърнени интересите на Възложителя с цел предоставянето им на правозащитните органи. Това може да направим и когато трябва да се докаже и невинността на нашия Възложител.