СОД (СОТ)

Законът за частната охранителна дейност включва охраната с технически средства към охраната на имуществото на физически и юридически лица. За частните охранителни фирми се използва наименованието „Сигнално – охранителна дейност” – СОД, но в обществото е по – известно като охрана със „Сигнално – охранителна техника” или СОТ. Всъщност това е едно и също. Охраната със СОТ (СОД) е масово разпространена и е на ниски цени, поради което, особено физическите лица, я предпочитат.

„Омега 7„ извършва проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на различни видове сигнално – охранителна техника СОТ (СОД). От техника за охрана на малък магазин или апартамент до сложни системи за охрана на всякакъв вид сгради, съоръжения, комплекси, предприятия и т.н. Във фирмата е изграден и функционира 24 часа в денонощието Оперативен център.

Оперативния център е снабден с висококласна техника, позволяваща архивиране, статистика и контрол на всички видове постъпващи сигнали, аларми, зони на нарушение – до отделното помещение в зоната.

Това позволява Центърът да насочи, по най – бърз начин, физическата охрана на обекта и автопатрула по СОД (СОТ) към мястото на нарушението. На телефон 91 117 и чрез средствата за радио връзка Центърът получава сигнали за извършени нарушения, обработва ги и насочва съответния екип към мястото на произшествието. Ако е необходимо, Центърът може да изпрати допълнителни сили към мястото на нарушението.
Първокласната техника, вложена в Оперативния център и базовите станции е гаранция за получаване на много чист сигнал от всички обекти, охранявани със СОТ (СОД) от фирмата.

„Омега 7” носи материална отговорност за нанесена щета на съответния обект, съгласно таблица, по която клиента може да си избере имуществената отговорност.
Когато не е заявена лимитна отговорност, „Омега 7” отговаря до размера на щетата, но не повече от трикратния размер на таксата за охрана.
Използваната висококачествена техника от „Омега 7” при охрана със СОТ (СОД) трудно се преодолява от престъпния контингент. При предлаганите ниски цени препоръчваме на гражданите и фирмите да се подсигурят с този вид охрана. Нашите специалисти консултират клиентите и предлагат допълнителни мерки и гаранции.

„Омега 7” проявява индивидуално отношение към всеки клиент и предлага персонална оферта, изцяло съобразена със спецификата на обекта.
При хващане на нарушителя на местопрестъплението, охранителите имат право да задържат престъпниците и да ги предадат с протокол на Полицията.
„Омега 7” е готова да поеме за поддръжка всякакъв вид вече изградени системи, независимо от тяхната сложност, като предварително се подменят дефектирали части или връзки.

Специалистите на нашата фирма са изграждали и са в състояние да изградят системи за сигурност и охрана със СОД (СОТ) на оградни съоръжения, така че в Центъра постъпва сигнал още при опита за проникване на нарушителите в двора на съответното предприятие, офис сграда или частен дом.
Възможни са всякакви решения с оглед запазване имуществото и интересите на клиента. Комбинация между различните видове охрана.

Трябва да отбележим, че при охраната със СОД (СОТ) основната гаранция за успешната защита е качеството на техниката. Да не се използва морално остаряла техника и физически остаряла техника. „Омега 7” използва и разполага само с нова техника, произведена през последните месеци.