Охрана на Мероприятия

След поемане на задачата се изготвя план за охрана, в който се регламентира действието на охраната според това какво е мероприятието. Изготвя се пропускателен режим, който се утвърждава от Възложителя.

При лични тържества задачата на охраната е преди всичко да не допусне външни лица, които биха смутили мероприятието и да поддържат реда. При насилствено проникване на външни лица, последните се отстраняват от мястото на тържеството и ако откажат да се подчинят на охраната, могат да бъдат задържани и предадени на Полицията. Когато редът се нарушава от гости под влиянието на алкохола или по друга причина, последните съгласувано с Възложителя любезно се извеждат от мястото или се придружават до помещение, където могат да починат известно време.

При тържества, организирани от юридически лица, спортни състезания и прояви, профсъюзни събрания и конгреси, най – характерното е, че охраната поддържа реда, не допуска външни лица да влизат в района на мероприятието, да преминават през загражденията и т.н. Охраната взема отношение във всички случаи, когато има сбиване между самите участници и всякакъв род нарушения на реда.

При охрана на шествия, което включва всички видове прояви, при движенията на множество хора по градски маршрути, охранителите се движат от двете страни на шествието, поддържат реда и не позволяват на външни лица да пречат на мероприятието.

При демонстрации от политически характер, при демонстрации на лица с крайни убеждения, на малцинствени групи, на религиозни прояви или на прояви на лица с различна сексуалност от общо приетата, охраната трябва да е с обострена чувствителност. Възможно е лица и групи с различни убеждения да се противопоставят, да предизвикат сбиване и сериозно нарушение на обществения ред. Охраната следва да направи всичко възможно за предотвратяване на насилието и спокойното протичане на митинга или демонстрацията.

При движение, част от силите на охраната трябва да се насочват към кръстовището, откъдето се предполага, че ще дойде атаката. Охранителите непрекъснато взаимодействат с полицейските органи.
Ръководителят на охранителният състав на „Омега 7” непрекъснато поддържа връзка с представителите на Възложителя с цел успокояване на обстановката и насочва усилията на охраната към уязвимите места.

Охранителите използват всички средства, позволени им от закона за запазване на обществения ред и предпазване на гражданите от насилие, включително употреба на средства за принуда и задържане на нарушителите.
При мероприятия, организирани с участието на естрадни и фолк изпълнители, артисти, при събори, където участващите са с повишено настроение, охраната трябва да се стреми да бъде незабележима. Това е с цел да не се пречи на хората да се веселят. Отвеждането на буйстващи лица трябва да става внимателно и незабележимо.

При автомобилни състезания, мотокросове, бягане, конни състезания – охраната е длъжна да осигури трасето за безпрепятствено протичане на състезанието.

При охрана на мероприятия, охранителите следва да са униформени, с отличителните знаци на фирмата и да са снабдени със средства за принуда и въздействие, разрешени от закона.

Оперативния център следва да има готовност да изпрати допълнително сили по искане на ръководителя на охранителния състав, охраняващ мероприятието.
„Омега 7” притежава необходимия опит и е в състояние да отговори на всички изисквания на Възложителите при този вид охрана.

През последните три години, “Омега 7″ е охранявала над 70 мероприятия, като в нито едно не са допуснати инциденти.

Наши клиенти са били “Българска Търговско – Промишлена Палата” (БТПП), “Гоу Грийн Комюникейшънс” ЕООД, “Асоциация на Производителите на Декоративни Растения в България” (АПДРБ) и други.