Охрана

“ОМЕГА 7” ЕООД  е регистрирана по ТЗ с решение на Софийски градски съд по ф.д. 13104/1994 г.
Съгласно притежаваните лицензи № 370 и № 900, издадени от Национална служба “Полиция” , “ОМЕГА 7” има право да осъществява на територията на цялата страна следните видове охрана:

Лична /персонална/ охрана на физически лица

При този вид охрана, задачата на охранителната фирма е преди всичко защитата и физическата неприкосновеност на охраняваното лице. Диапазонът е от желанието на съответния субект да респектира с охраната си  до смъртна опасност за подзащитния. (още за лична охрана)

Охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти

Характерното в случая е, че се предпочита поставянето на физическа охрана. По – голямата част от престъпния контингент и специализиран, и неспециализиран, се стреми да придобие незаконно имущество като не прави разлика между физически и юридически лица. Съчетанието между физическа и техническа охрана обикновено гарантира сериозна защита.(oще за oхрана на имущество)

Охрана на ценни пратки и товари

Услугата, която може да поиска клиента е еднократна доставка на ценен екземпляр, на произведение на изкуството, на скъпа лична вещ, на документи, на ценни материали или регулярно събиране и доставка на парични средства.( още за охрана на ценни пратки и товари)

Охрана на мероприятия

Този вид охрана визира лични тържества и тържества, организирани от юридически лица, спортни състезания и прояви, шествия, профсъюзни събрания и демонстрации, събори, конгреси и т.н. (още за охрана на мероприятия)

Частната охрана се регулира от Закона за частната охранителна дейност, който включва изброените до тук видове охрана.

Охраната със СОД (СОТ), Видеонаблюдението, Пожароизвестяването и т.н., както и изграждането на съответните системи, е включено в охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти.

Охрана със СОД (СОТ)

„Омега 7” изгражда всякакви сигнално – известителни системи и ги свързва със своя оперативен център, който ръководи и направлява автомобилите по СОД (СОТ) и автопатрулите. (още за охрана със СОД)

Видеонаблюдение

Видеонаблюдението има силна защитна функция. Изградено с качествена техника и осигурен запис на камерите, много често води до разкриване на престъпниците. Професионализмът в случая при изграждане на система за видеонаблюдение е задължителен. (още за видеонаблюдение)

Пожароизвестяване

Пожарът е форсмажорно явление, представлява много голяма опасност и често пъти е причина за цялостното унищожение на обекта. Ето защо законодателството изисква от всички физически и юридически лица да вземат необходимите мерки. За повечето юридически лица изграждането на пожаро-известителна система е задължително. (още за пожароизвестяване)

Частната охрана е гъвкава, приспособима и е в състояние да отговори на всички нужди  на физическите и юридическите лица. Онзи, който има необходимост и не я използва – губи.