Разлики между ипотечен кредит – с право на одобрение и без право на одобрение

При взаимния ипотечен кредит с възможност за потвърждаване на условията, които се потвърждават в публичен акт, той може да бъде потвърден или продаден на трети лица за финансиране, като купувачът става кредитор и отговаря за ипотечния кредит. Фактът, че може да бъде инкорпориран, се отнася до това, че лицето, което е предоставило заема, има право да го прехвърли чрез инкорпориране на трето лице.

Лихвеният процент по кредитите, които могат да бъдат одобрени, може да бъде фиксиран или плаващ и трябва да бъде съобщен от Централната банка.

Можете да получите един от тези заеми, който трябва да бъде изплатен поне в рамките на една година и за не повече от 30 години. Парите, които ви отпускат, не могат да надвишават 70% от оценената стойност на имота, предложен като обезпечение.

По отношение на ипотеките без право на одобрение банката финансира ипотечния кредит със собствени средства и за разлика от ипотеката с право на одобрение тя не може да бъде одобрена или прехвърлена на трета страна.

Предпазни мерки и предупреждения за ипотечен кредит, с одобрение

Преди да вземете заем, има няколко съвета, които трябва да имате предвид:

-Сравнете разходите и ползите от взаимното финансиране с други алтернативи за финансиране.

-Преценете продуктите, услугите или застраховките, свързани с кредита, за да изключите тези, които не са необходими.

-Разберете от кредитните агенти какви са характеристиките на заема. В случай на съмнения относно подробностите или условията на кредита, който може да бъде одобрен, поискайте подробно обяснение, включително за последиците от подписването на документите.

-Не поемайте ангажименти, без предварително да сте прочели и разбрали какво подписвате.

-Уверете се, че сте наясно със задълженията, които ще трябва да изпълнявате, и че те са съобразени с бюджета ви. Също така се информирайте за условията на кредита, срока на погасяване и лихвения процент.

Други разходи по подлежащия на одобрение взаимен ипотечен заем

Когато вземете кредит, освен дълга, породен от ипотеката, ще трябва да платите и така наречените “оперативни разходи”, които се състоят от следните елементи:

-Нотариални такси.

-Такси за регистрация в регистъра на недвижимите имоти.

-Премии за застраховка срещу пожар и ипотека.

-Други застраховки и допълнителни клаузи, договорени от страните.

-Разходи за първа оценка на ипотекирания имот.

-Проучване на титулите за собственост и изготвяне на нотариалния акт.

-Разходи за заличаване и вдигане на ипотеката.

Тези разходи, с изключение на застраховката, могат да бъдат включени в исканата от вас сума по ипотечния кредит, стига да я приемете и общата сума, включваща кредита, да не надвишава 70% от оценената стойност на имота.

Публикувано в Blog. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>