Пожароизвестяване

Докато при различните видове охрана има опасност от нападение, отнемане на имущество, ценни пратки и товари на висока стойност и разстройване на мероприятията на граждани и фирми, то при пожарът случая е по – различен. Пожарът е форсмажорно обстоятелство, при което вещи, сгради, съоръжения и хора могат да погинат. Физическите и юридическите лица могат да претърпят огромни загуби, които не се възстановяват.
По тази причина и физическите, и юридическите лица вземат всички мерки за защита от пожар. Истинската защита, това е пожароизвестителната система. Повечето юридически лица са задължени да поставят такава.

Пожароизвестителната система трябва да обхване всички помещения в една сграда, включително таваните и мазетата. Качествената пожароизвестителна система трябва да подаде сигнал не при възникнал пожар, а при най – малкия пушек, включително цигарен дим, когато е близо до датчика.
Пожароизвестителната система изисква постоянно внимание и поддържане. На три месеца задължително се извършва тотална проверка на всички датчици, възли, детайли, централа и т.н. При най – малкия дефект, дефектирала част се ремонтира или подменя. Нормално е дори, ако системата не е в гаранция поддържащата фирма да подмени незабавно частта, след което да ремонтира иззетата.

Препоръчваме, ако поддържащата пожароизвестителна система фирма има собствен Оперативен център, системата да бъде свързана с Центъра. В този случай при подаване на сигнал за пожар, от който и да е датчик, централата на пожароизвестителната система го предава на Оперативния център. Оперативният център незабавно локализира сигнала и изпраща автопатрул, уведомява Възложителя или оторизиран негов представител. При потвърждаване от системата на опасност от пожар, от Оперативния център, съгласувано с Възложителя, уведомяват районната противопожарна служба.

Последният вариант е много печеливш, тъй като наблюдението и връзката със системата продължава в извънработно време (включително и през нощта) и в празнични и почивни дни, когато в съответната сграда няма представители на Възложителя.
„Омега 7” извършва доставка, монтаж и пускане в действие на всички видове пожароизвестителни системи, независимо от размерите на сградите.

Разполагаме с Оперативен център и сме готови да приложим по – горе посоченият вариант. Гаранцията, която дава фирмата за техниката и монтажа е две години, но при определени условия може да бъде удължена. След гаранционният срок предлагаме поддръжка на системата.
Предлагаме поддръжка на сгради, чиито системи не са изградени от нас и сме готови да свържем централата с нашия Оперативен център.

„Омега 7” предлага комбиниран вариант за охрана – физическа охрана, охрана със СОД, видеонаблюдение, поддръжка и свързване с нашия Център на пожароизвестителна система. Ако ни бъде възложено подобна комбинирана охрана плюс пожароизвестяване, ще направим на Възложителя сериозни отстъпки. Отстъпките ще направим не само поради по – големия обем работа, но и поради факта, че ще контролираме всички процеси и ще носим и съответната отговорност.