Охрана на ценни пратки и товари (инкасо)

При охраната на ценни пратки и товари или в практиката, както се е наложило понятието „инкасо”, има няколко задължителни принципа, които трябва да се спазват.
Основен отличителен белег при охраната на ценни пратки и товари (инкасо) е, че престъпният контингент с отнемането на една вещ или вещи, или парична доставка, сериозно ще се обогати.

Престъпния контингент също се специализира. Той извършва проучване и проследяване и набелязва местата, където най – успешно ще атакува охранителния екип.
Физически и юридически лица, които се опитват сами да пренасят ценни пратки и товари, са изложени на голям риск. В почти всички случаи ценния товар или парична сума, които са набелязани от престъпниците успешно се отнемат. По тази причина се препоръчва парични суми над двадесет хиляди лева задължително да се пренасят с участието на специализирана охрана.

„Омега 7” приема да охранява, превозва и съпровожда всички видове ценни пратки и товари (инкасо). Това нашата фирма извършва 24 часа в денонощието.
В състояние сме да поемем незабавно задачата, от пренос и превоз на единична вещ до неограничено количество ценни вещи и парични средства.
Извършваме и регулярни доставки на ценни пратки и товари в гр. София и страната, включително събиране на парични средства от банкомати, пунктове, където се събират парични средства, верига магазини и други.

Съпровождаме автомобили, камиони, тирове и др. с товари, които са ценни за клиента в страната и от граница до граница, включително запечатани, при които представителите на „Омега 7” не са се уверили лично за вида на товара. Тук ще отбележим, че „Омега 7” отговаря изцяло за охраната и доставката на съответния товар и пратка. Когато самия товар или ценна пратка е придобит от Възложителя по престъпен начин и това бъде установено от правозащитните органи, то Възложителя си носи отговорност за това.

Ценните пратки и товари могат да се приемат от „Омега 7” за пренос и доставка запечатани или опаковани от Възложителя по начин, който гарантира, че при нарушение на цялостта на опаковката, ще се оставят видими следи. В този случай важи описа, предоставен от Възложителя, но ако съдържанието не отговаря на описа, то последният отговаря за това.

Колкото повече е стойността на охранявания (инкасирания) товар или пратка, толкова повече се увеличават мерките, които се вземат за защита от посегателство. Така например, когато стойността по преценка на фирмата е достатъчно висока, превозът става само с бронирани автомобили и обучен въоръжен състав. Бронирания автомобил може да се съпровожда от втори автомобил, който периодично се движи отпред или отзад, в зависимост от преценка на обстоятелствата.

При съпровод на колона от автомобили с ценен товар за клиента, броят на съпровождащите охранителни автомобили може да бъде увеличен, а за движението на колоната да се уведомят полицейските управления през територията, на които се преминава.

При нападение действат всички автомобили на „Омега 7”. Охранителния състав, при охрана на ценни пратки и товари (инкасо), е въоръжен. “Омега 7” използва за охранителната дейност разнообразни по вид и марки бойно късо или дългоцевно оръжие (пистолети “Макаров”, “Валтер”, “Глок”, пушки тип “Помпа и др.). Като помощни средства фирмата ползва електрошокови устройства, обикновени палки, белезници и т.н. Денонощния Оперативен център е в състояние да изпрати допълнителни сили и средства.