Охрана на имущество

Охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти

Изключително важна за охранителната фирма дейност по охраната, тъй като тя е най – масовата и при нея фирмите носят най–голяма материална отговорност. Огромната част от охранителния състав на “Омега 7” е зает именно с охрана на имуществото. Кражбите и други престъпления, извършвани от криминалния контингент, стресират както собствениците на имуществото, работещите в съответните сгради, складове, магазини и други, така също и охранителния състав.

“Омега 7” от години охранява предприятия, офис сгради, строителни обекти, почивни станции, магазини, язовири, горивопроводи и т.н. Един от основните моменти е кадровия подбор и обучение на охранителите, които трябва да отговарят на нуждите на съответния обект. Ръководството на “Омега 7” счита кадровия подбор и обучение на кадрите за изключително важен елемент от охранителната дейност.
“Омега 7” използва като сътрудници по охраната лица на възраст от 25 до 60 години, притежаващи качества и опит, които осигуряват ефективно изпълнение на поставените им задачи по охраната на съответния обект.

В състояние сме да осигуряваме непрекъснат подбор и реподбор на охранителите. Последните предварително се запознават с действащите нормативни актове и с обстановката в обекта на Възложителя. Всички пропуски и отрицателни събития се анализират и на охраната се дават писмени указания. Всяка година през месец декември се изработва и утвърждава план за обучение на кадрите, в зависимост от тяхната месторабота и задачите, които изпълняват. За охранителите това са стрелби, семинари и т.н.

Дружеството отдава първостепенно значение на организацията на охраната. Тя започва с подробен визуален оглед на обекта, подробно описание на уязвимите места и набелязване на конкретни мерки, които ще дадат възможност с минимални средства да се гарантира сигурността на обекта. Разработва се и подробен план за охрана на обекта и инструкция, указващи начин на работа и действие на охраната във всеки един момент от денонощието. Ежемесечно се прави анализ от регионалното представителство или офиса на фирмата за ситуацията в съответния обект. Разглеждат се варианти за евентуално посегателство върху имуществото на Възложителя и действията на охранителите при нападения на обекта и други екстремни ситуации. Предвидени са възможности за заделяне на допълнителни сили от “Омега 7”, ако се приеме, че сигурността на някой от обектите е застрашена, като засилен контрол, засади, наблюдения, предоставяне на допълнително въоръжение и т.н.

Охраната може да бъде въоръжена или невъоръжена. “Омега 7” използва за охранителната дейност разнообразни по вид и марки газово и бойно късо или дългоцевно оръжие (пистолети “Макаров”, “Валтер”, “Глок” със стоп патрони, пушки тип “Помпа” и др.). Като помощни средства фирмата ползва електрошокови устройства, обикновени палки, белезници и т.н.

Дружеството разполага със средства за свръзка – мобилни телефони и различни видове радиостанции, които се предоставят на охраняваните обекти. За промишлените предприятия охранителите от “Омега 7” изпълняват задълженията си с маскировъчно облекло и съответните отличителни знаци на фирмата. За охраната на офиси и представителни учреждения униформата е тъмно син костюм, синя риза и вратовръзка.