Лична охрана

При лична охрана, задачата на охранителната фирма е да опази физическата неприкосновеност на охраняваното лице. Това, което трябва да се направи първоначално е оценка на риска. Колкото по–висока е степента на застрашеност на охраняваното лице, толкова повече се увеличават мерките и способите за защита. Определят се маршрутите за движение. Изясняват се уязвимите места по местоживеене, офис, често посещавани места – например питейни заведения, близки лица и т.н. Маршрутите за движение предварително се оглеждат и се вземат в предвид местата, от където може да се появи опасността.

Прави се анализ и преценка – от кои лица или организации може да идва заплахата. Извършва се разузнаване и контраразузнаване.

Проверяват се лица от вътрешния кръг, които биха съдействали на нападателите – със сведения, съвети, указване на обстановката и даване на ориентири.

В зависимост от задачите на охраната и степента на застрашеност на физическия обект, се подбира и охранителният състав – възраст, въоръженост, обучение и т.н. В „Омега 7” използваме охранители до 35 години, боравещи с оръжие и отличаващи се с бърза реакция.

Охранителите са постоянно обучавани и инструктирани, за да не се получава отпускане и леност.  При лична охрана в „Омега 7” се извършва т. нар. експертно наблюдение на действията на охранителите. Това дава възможност непрекъснато да се посочват пропуските и да се коригират действията на охранителите.

Анализът и преценката трябва да продължат през цялото време на изпълнение на задачата.
В зависимост от степента на риска, се използва и специална техника. Степента на бронираност на автомобилите, използване на бронежилетки и т.н. са рутинни неща.

Лична охрана задължително се осъществява при спазването на основни принципи. Един от основните принципи е килърът (стрелецът) да няма пряка видимост на застрашеното лице. Например при излизане от офиса до автомобила, охранителите да са плътно от всички страни до подзащитното лице. „Омега 7” използва и налага девет принципа, които са конфиденциална информация и не подлежат на обсъждане тук.

Колкото по-качествена, по–професионална и по–обучена е охраната, толкова по–трудно нападателите ще изпълнят своя престъпен замисъл. Ще бъдат не само отблъснати, но ще се наложи да оставят следи, по които по–късно могат да бъдат заловени.