Видеонаблюдение

Видеонаблюдателните системи, когато са изградени с висококачествена техника, имат силна защитна функция. По принцип те са със записващо устройство, което дава възможност за лесно разкриване на извършилите нарушения или престъпления. Съчетанието между физическа охрана и видеонаблюдение дава много сериозна гаранция за опазване на имуществото и на практика кражбите в такива обекти са много рядко. Видеонаблюдателната система може да бъде изведена на монитори в стаята на охраната, от където да се води наблюдение. Когато обекта не разполага с физическа охрана, системата може да бъде свързана с Оперативния център на охранителната фирма, от където да се води постоянно наблюдение т.нар. отдалечено видеонаблюдение.

Районите и местата, които не са обхванати от видеонаблюдателната система, се подсигуряват допълнително със СОД. Например кабинети със скъпа техника и апаратура, лаборатории, каси и т.н. Колкото повече са камерите, толкова повече трябва да бъдат мониторите, на които се извършва наблюдението. На един монитор не бива да се падат повече от шест до девет камери.

Препоръчваме камерите да са цветни. Външните камери да са с кожух, водоустойчиви и вандалоустойчиви. И външните, и вътрешните камери да са с вграден детектор на движение, детектиране на човешки лица, шумови филтри, вграден календар/часовник. Камерите следва да бъдат, според нас, задължително и ден/нощ. При ясен образ може да личи и да се разпознае и лицето на нарушителите.

„Омега 7” извършва доставка, монтаж и пускане в действие на всякакъв вид и размер видеонаблюдателни системи, обхващащи широк периметър.
Гаранцията за техниката и монтажа във фирмата е по принцип две години, но може да бъде и удължена. Фирмата ни приема за поддръжка вече изградени видеонаблюдателни системи, обучава охранителите за работа с нея или взема обекта на отдалечено видеонаблюдение.

Когато в обекта, който има изградена видеонаблюдателна система, но няма физическа охрана, но обекта ни бъде даден за отдалечено видеонаблюдение, Оперативния център изпраща незабавно автопатрул, ако е констатирано нарушение. При констатирано отнемане на имущество или друго престъпление в района на обекта, „Омега 7” прави всичко възможно със свои сили да задържи извършителя. В случай, че това не стане, снема записите от камерите и извършва вътрешно разследване, предава целия доказателствен материал на Полицията и Прокуратурата. Ако Възложителят желае това, продължава да следи образуваните дела и да защитава интересите на Възложителя.

Видеонаблюдението е действително скъпа инвестиция, но има висока възвръщаемост. Тук говорим за системи за видеонаблюдение, защото поставянето една – две камери може да стане на сравнително ниска цена.