Контакти

“ОМЕГА 7″ ЕООД
София , п. к. 1330,
ул. ”Арх. Петко Момчилов” 2
тел. 0882 52-88-34, 02 920-04-50, 920-02-80, 920-04-96,
факс: 02 920-04-50
Диспечерски център: 91 117
E-mail: office@omega7bg.com