Омега 7 – охранителна фирма

“ОМЕГА 7” ЕООД е охранителна фирма регистрирана по ТЗ с решение на Софийски градски съд по ф.д. 13104/1994 г. и осъществява следните дейности:

  • Лична охрана на физически лица;
  • Охрана на имуществото;
  • Охрана на мероприятия;
  • Охрана на ценни пратки и товари;

“Омега 7″ е една от малкото охранителни фирми в страната изпълняващи пълен обем охранителни задачи, а именно: въоръжена и невъоръжена физическа охрана, инкасова дейност, съпровод на ценни пратки и товари, проектиране, монтаж и пускане в действие на всички видове сигнално-известителна техника.

“Омега 7″ ЕООД притежава валиден сертификат за внедрена и прилагана система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008 и система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно BS OHSAS 18001:2007.